QOBU

is.
1. Sel və ya çay sularının uzun müddət axması və ya zəlzələ nəticəsində əmələ gələn çuxur, çuxur yer, kiçik dərə. Qarabağ düzü çökəkliklər və qobularla zəngindir.
– İçərilərə doğru yeyinlədi, ağaclıqlar dalında köhnə qobu var idi. Mir Cəlal.

2. Çayın dərin yeri.
3. Düzən, düzənlik.

Синонимы

  • QOBU qobu bax dərə
QOBÓY
QOBUR

Значение слова в других словарях