QOCALTMAQ

f. to make* look old (d.), to cause to grow old (d.), to age (d.); Dərd-kədər onu vaxtsız qocaltdı Sorrow has aged him / her prematurely; Bu paltar sizi qocaldır (qoca göstərir) This dress makes you look older

QOCALMIŞ
QOCAMAN

Digər lüğətlərdə