QOHUM-QUDA

bax qohum 1-ci mənada.
Hacı Abtalıb istəyir səninlə qohum-quda olsun. H.Sarabski.

QOHUM-QONŞU
QOHUMBAZ

Digər lüğətlərdə