QOL-QANAD VERMƏK

ruhlandırmaq, qüvvətləndirmək, daha da canlandırmaq.

QOL-QANAD AÇMAQ
QOL-QANADI AÇILMAQ