QOL-QANADI QIRILMAQ

köməksiz, adamsız qalmaq; aciz bir hala düşmək; ~  ruhdan düşmək, qol-qanadı sınıb yanına düşmək.

QOL-QANADI AÇILMAQ
QOL-QANADI SINIB YANINA DÜŞMƏK