QOLLARINI ÖLÇMƏK

danışarkən qolları ilə hərəkət etmək; ~ əl-qolunu ölçmək.

QOL QOYMAQ
QOLTUĞU QALXMAQ