QOLTUĞUNA GİRMƏK

1. Gəzməyə, yeriməyə çətinlik çəkən bir adamın qolundan tutub yeriməsinə kömək etmək. 

2. Kiminsə himayəsinə sığınmaq, özünü gizləmək, ortaya çıxmamaq, künc-bucağa qısılmaq.

QOLTUĞU ŞİŞMƏK
QOLTUĞUNA QARPIZ VERMƏK