QOLTUĞUNA QARPIZ VERMƏK

kimisə həvəsləndirərək hansısa işi gördürmək; ələ salmaq üçün yalandan üzünə tərifləmək; ~ belinə palan basmaq, ayağının altına daş qoymaq.

QOLTUĞUNA GİRMƏK
QOLTUĞUNUN ALTI ŞİŞMƏK