QOLTUĞUNUN ALTI ŞİŞMƏK

tərifdən və ya bir xoş sözdən qürrələnmək, lovğalanmaq, təşəxxüslənmək; ~ qoltuğu qarpızlanmaq, qoltuğu şişmək, qoltuğu qalxmaq.

QOLTUĞUNA QARPIZ VERMƏK
QOLUNDAN YAPIŞMAQ