Qolvari yataq

qədim çay dərələrinin linzavari qumlu çöküntülərindəki neft-qaz yatağı.
Qaztəmizləmə
Qoruyucu kəmər