QOVĞA SALMAQ

dava-dalaş, fitnə-fəsad törətmək, vuruşdurmaq; ~ çaxnaşma salmaq, dava salmaq.

QOŞUN ÇƏKMƏK
QOYNUNU AÇMAQ