QOZ QABIĞINA SOXMAQ (SALMAQ)

çox sıxışdırmaq, təzyiq etmək, çıxılmaz vəziyyətə salmaq, incitmək ~ göz verib işıq verməmək, gözümçıxdıya salmaq.

QOYUNU QURDA TAPŞIRMAQ
QOZ-QOZ OYNAMAQ