QRÁFİK₁

[ yun. ] Qrafika mütəxəssisi olan rəssam. Qrafiklərin sərgisi.
QRAFÉM
QRÁFİK₂

Digər lüğətlərdə