QRAMMOFÓN

[ yun. ] Xüsusi lövhəciklərə (vallara) yazılmış səsləri eynən təkrar edən borulu musiqi cihazı; borulu patefon. Qrammofon çalmaq. Qrammofon valı.
– Yanında bulunan qadınlar … [Gülzarı] yayındırmaq və əyləndirmək üçün qrammofon oxudurlardı. T.Ş.Simurq.

Etimologiya

  • QRAMMOFON Yunanca qram (yazı) və fon (səs) hissələrindən əmələ gəlib. Aparat kimi ilk dəfə 1887-ci ildə Almaniyada düzəldilib, “yazılanın yenidən səslən­diril­m
QRAMMÁTİKA
QRAN₂

Digər lüğətlərdə