QRANUL

is. [ lat. ] Dənəvərləşdirilmiş qatışıq yem.
QRANT
QRAVİTÁSİYA

Digər lüğətlərdə