QRÉYDER

[ ing. ] tex.
1. Yol saldıqda, yaxud təmir etdikdə torpaq laylarını kəsib kənara çəkmək, habelə suvarma kanalları çəkmək və s.-də istifadə edilən çarxlı qoşma maşın.
Maşın-meliorasiya dəstəsi yaradılmış və onun ixtiyarına iki qreyder verilmişdir. (Qəzetlərdən).

2. Qreyderlər vasitəsilə düzəldilmiş yol.
QRAVÜRAÇI
QREYDERÇİ

Digər lüğətlərdə