QRİMLİ

sif. Üzündə qrim olan, üzünə qrim vurmuş.
QRİMLƏTMƏK
QRİP

Digər lüğətlərdə