QRUPBAZ

is. [ alm. qrup və fars. …baz] Qrupbazlıqla məşğul olan adam; dəstəbaz.
QRUP
QRUPBAZLIQ

Digər lüğətlərdə