QU DESƏN, QULAQ TUTULAR

olduqca sakit, boş, adamsız yer haqqında işlədilən ifadə.

QOZUNUN ÜSTÜNƏ QOZ QOYMAQ
... QUBAR BAĞLAMAQ