QU QUŞU

is.
1. Ördək fəsiləsinə mənsub ağ (nadir hallarda qara) yumşaq tüklü, uzun boyunlu, gözəl iri su quşu; sona. Qara qu.
– Qeyr ilə yarım gedir, gərdən çəkib bir qu kimi; Qalmışam viranələr küncündə mən bayqu kimi. S.Ə.Şirvani.

2. Qu tükündən hazırlanmış. Qu balış.
– Nuşu iki qu balışı, sabun köpüyü kimi şişirdib, çarpayının ortasına qoydu. Ə.Əbülhəsən.
Yasavulbaşının altındakı döşək, dirsəkləndiyi balış … zərif qu tükündən idisə də, o yenə dincələ bilmirdi. M.Rzaquluzadə.

QU
QUÁŞ