QUBA

is. şair. Vəhşi qaz.
Sona tək silkinib gərdən çəkəndə; Bənzəyirsən quba-qaza, Müşkünaz! Aşıq Ələsgər.
Göllər üstə seyrə çıxmış sonalar; Qatarlaşıb quba-qaz gəlib gedir. Çoban Əfqan.
Bir qıy vurram, göydən gedən quba-qazlar qanad salar. R.Rza.

Etimologiya

  • QUBA1 Qızılı, yəni qırmızı ilə qonur qarşılığı olan rəngə quba deyirik. Ən çox at, qaz, dəvə və s. haqqında işlədilir: Quba qazlar
QUÁŞ
QUBA-QAZ

Digər lüğətlərdə