QUBERNÁT

“Qubernator” sözünün vaxtı ilə canlı danışıq dilində işlənmiş forması.
Ərzə verdim keçən qubernatə; Keçmədi, heyf, ərzə isbatə. S.Ə.Şirvani.
…Əgər sizə bir milyon da pul verələr, ya qubernat siz ilə əl-ələ versə, siz yenə mütəvəlliliyi qəbul etməzsiniz. C.Məmmədquluzadə.
Qalanın dibində yıxıldım yatdım; Qubernat gələndə sıçradım qalxdım. Qaçaq Nəbi”.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • QUBERNAT qubernat bax qubernator
QUBARLI
QUBERNÁTOR

Digər lüğətlərdə