QUCAQ-QUCAQ

охапками
QUCAQ-QUCAĞA
QUCAQLAMAQ

Digər lüğətlərdə