QUDA

is. Gəlin ilə oğlanın ata-analarının bir-birinə olan qohumluq münasibəti.
İki quda ötə-bəridən məhəbbətlə danışdılar. A.Şaiq.
Gəlin qayınananın xoşuna gələrdi.
Qayınana qudaları qonaq edərdi. H.Sarabski.

□ Quda olmaq – bax qudalaşmaq.
Dürsədəf xanım gülə-gülə dedi: – Səninlə quda olmağa nə sözüm ola bilər! A.Şaiq.

Etimologiya

  • QUDA V.Radlov məşhur 8 cildlik əsərinin 2-ci cildinin 2-ci hissəsində (s.1128) yazır ki, quda sözünün mənası “kəbin” deməkdir
QUCUMAQ
QUDALAŞMA

Digər lüğətlərdə