QUDÓK

is. [ rus. ] Fit, uğultu, fit səsi.
Təşkilat [çar] hökumət məmurlarını azdırmaq fikri ilə, o gün bir-birindən az fasiləli olaraq bütün mədənlərdə qudok çalmağı qərara almışdı. A.Şaiq.
Qudokun səsindən canlanan sürət; Andırırdı sağlam, polad bir qəlbi. S.Vurğun.

QUDALIQ
QUDRON

Digər lüğətlərdə