QUDRONLANMA

Qudronlanmaq”dan f.is.
QUDRONLAMAQ
QUDRONLANMAQ

Digər lüğətlərdə