QUDURMAQ

qudurmaq bax azğınlaşmaq

QUDURĞANLIQ
QUDURMUŞ

Digər lüğətlərdə