QUDUZ İTƏ DÖNMƏK

çox hirslənmək, hər kəsə hücum etmək, hər kəsi rahatsız etmək.

QUDURASAN, QURBAĞA
QUL VURDU, ÖZÜN ÖLDÜRDÜ, AĞAYA ZİYAN ELƏDİ