QULAĞI ÇƏKİLMƏK

kimsəsiz və uzaq bir yerdə tənha qalıb darıxmaq, qəribsəmək; ~ xiffət çəkmək, ürəyi sıxılmaq (qısılmaq).

QULAĞI ÇALMAQ
QULAĞI DARI DƏLMƏK