QULAĞI DARI DƏLMƏK

eşitmə qabiliyyəti güclü olmaq, gizli söhbətləri eşitməyə can atmaq, həssas olmaq.

QULAĞI ÇƏKİLMƏK
QULAĞI DİNCƏLMƏK