RƏDƏ VERMƏK

(Yardımlı)
soyuq münasibət bəsləmək, yan gəzmək. – Neşin mənnən rədə vereysən?
RƏDDƏMAX
RƏDİF