RƏHBƏR TUTMAQ

bir şeyə əsaslanmaq, nəyisə əsas götürmək.

RƏĞBƏT BƏSLƏMƏK
RƏHMƏ GƏLMƏK