RƏHMƏ GƏTİRMƏK

bax: ürəyini yumşaltmaq.

RƏHMƏ GƏLMƏK
RƏHMƏT QAZANMAQ