RƏHMƏT QAZANMAQ

sağlığında savab işlər görmək, yaxşılıq etmək.

RƏHMƏ GƏTİRMƏK
RƏHMƏTƏ GETMƏK