RƏİYYƏT

RƏİYYƏT – BƏY Rəiyyət nə qədər avam olsa, bir elə bəy üçün məsləhətdir (Ə.Haqverdiyev).

RƏHMSİZ
RƏİYYƏTLİK

Digər lüğətlərdə