RƏNG VERMƏK

başqa cür yozmaq, başqa məna vermək, mənalandırmaq.

RƏNG VERİB RƏNG ALMAQ
RƏNGDƏN-RƏNGƏ DÜŞMƏK