RƏNGƏ-RUHA GƏLMƏK

dirçəlmək, yaxşılaşmaq; ~ ruha gəlmək.

RƏNGDƏN-RƏNGƏ GİRMƏK
RƏNGİ QAÇMAQ