RƏNGİ ÖZÜNƏ GƏLMƏK

normal hala düşmək, halı yaxşılaşmaq.

RƏNGİ QAÇMAQ
RƏNGİ-RUHU QAÇMAQ