RƏNGİ QAÇMAQ

qorxudan, həyəcandan və s.-dən rəngi saralmaq, bənizi ağarmaq; ~ öfkəyə dönmək.

RƏNGƏ-RUHA GƏLMƏK
RƏNGİ ÖZÜNƏ GƏLMƏK