RƏNGİ-RUHU QAÇMAQ

bax: rəngi qaçmaq.

RƏNGİ ÖZÜNƏ GƏLMƏK
RƏVA GÖRMƏMƏK