RƏQAYİB ƏRƏB

Məhəmməd peyğəmbərin (s.ə.s.) ana bətninə düşdüyü gecə.

Təbəssüm eyləyir hərdən nazənin,

Mərifət anlayıb mənasın bilin.

Ya müşk-ənbərdi siyah kakilin,

Ya şəbi-yəldadı, ya rəqayibdi.

                                        (“Qurbani”)

RƏXTİTAB
RƏMDAR