RƏXT FARS

1. Qoşqu ləvazimatı, minik atına lazım olan əşyalar.

2. Döşənəcək, yatacaq.

3. Səfər ləvazimatı.

Məndən sonra bu dünyadan doysunlar,

Şahana rəxtimi mənim soysunlar.

Rəna ilə bir məzara qoysunlar,

Xudahafiz, daha mən də gedirəm!

                                (“Şahzadə Əbülfəz”)

RƏHLƏT ƏRƏB
RƏXTXAB