R

Azərbaycan əlifbasının iyirmi dördüncü hərfi. bax er.
PYES
RABİTƏ

Digər lüğətlərdə