RABBIT-HEARTED

adj qorxaq, cəsarətsiz, dovşan kimi qorxaq

RABBIT-BURROW
RABBIT-HOLE