RABBITER

n 1. krolik / dovşan ovçusu; 2. krolik / dovşan ovlamaq üçün it

RABBIT-HOLE
RABBITY