RABBLE

n 1. yığın, dəstə; a ~ of children bir yığın / dəstə uşaq; 2. topa; a ~ of books of all ages bir topa köhnə və təzə kitab; 3. çox, hədsiz; a ~ of doubts çox / hədsiz şübhələr

RABBITY
RABID