rabitə şəbəkəsi operatoru

Rabitə xidmətlərini göstərmək hüququna malik olan fiziki və ya hüquqi şəxs

rabitə şəbəkəsi
radiasiya qəzası