rabitə müəssisəsi

operatoru

Təşkilati-hüquqi və mülkiyyət formasından asılı olmayaraq elektrik və poçt rabitəsi xidmətləri göstərmək hüququ olan və belə xidmətlər göstərən hüquqi və ya fiziki şəxs

rabitə fəaliyyəti
rabitə şəbəkəsi