RABİT

əlaqə, birlik; münasibət (valideynlər arasında).
RABİNƏ
RABİTƏ