RAC

hökmdar; aid olma, daxil olma; qayıtma; Allah, Tanrı.
RABİTƏ
RACƏ